Multifysikksimulering av julemat – 30 min webinar

11. desember 202012:30 - 13:00 CET

Back to Events Calendar

Like sikkert som at det går mot jul, så begynner diskusjonene rundt julematen. Vi i COMSOL diskuterte simulering av ribbesteking i lunsjen, og det ble raskt klart at vi trengte eksperthjelp. Derfor inviterte vi Dagbjørn Skipnes fra matforskningsinstituttet Nofima, for å ta en prat om fysikk og julemat. Dagbjørn har doktorgrad i varmebehandling av fisk, og er ekspert på fysikken på kjøkkenet.

I dette webinaret skal vi ta for oss fysikken bak den perfekte julematen. Vi snakker om ribbe, juletorsk og pinnekjøtt, og ser på hvilke fysiske fenomener som er viktig å tenke på for et godt resultat. For eksempel må svoren på ribben dreneres for å nå høy nok temperatur til å bli sprø, og vi må beregne transport av fett- og vannmasser, samt varmetransport i form av konveksjon og stråling. Når det gjelder pinnekjøtt er det snakk om å finne korrekt utvanningstid. Dette problemet involverer transport av salter oppløst i vann gjennom et porøst medium. Det blir også mulighet for å stille spørsmål.

Register for Multifysikksimulering av julemat – 30 min webinar

11. desember 2020 12:30 - 13:00 CET
Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Multifysikksimulering av julemat – 30 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Webinar Details

This event will be held online.

Date and Time

11. desember 2020 | 12:30 CET (UTC+01:00)

Speakers

Nikolai Høiland Ubostad
COMSOL

Nikolai Ubostad jobber som applikasjonsingeniør i COMSOL Norge. Han forsvarte doktorgraden i matematikk ved NTNU i 2019, og ble ansatt i COMSOL samme år.

Dagbjørn Skipnes
Nofima

Dagbjørn forsker innenfor mange områder knyttet til varmebehandling av matvarer, spesielt varmetransport, inaktivering av mikroorganismer og varmeinduserte kvalitetsendringer. Fokusområdet er torsk og andre fiskeslag samt tare, men både kylling, potet, broccoli, tomat, laks og sjøpølser er med i pågående prosjekter. Med utgangspunkt i forskningsområdene assisterer han matindustrien med alt fra dokumentasjon av varmebehandling til produksjonsplanlegging, innbefattet valg av metoder og utstyr for prosessering.