Supermaterialet grafen simuleras med svensk mjukvara

Daniel Ericsson April 12, 2013

Grafen är ett nytt material som består av ett enda skikt av kolatomer ordnade i ett hexagonalt mönster, vilket ger materialet ett antal unika egenskaper. Upptäckten av grafen resulterade i Nobelpriset i fysik år 2010 och just nu pågår mycket forskning kring materialet. I slutet av januari i år meddelade EU-kommissionen att Chalmers tekniska högskola har fått EUs uppdrag att leda deras hittills största forskningsinitiativ kring grafen och finansieringen uppgår totalt upp till 9 miljarder svenska kronor. Svenska mjukvaran COMSOL […]

Read More

Categories

Daniel Ericsson May 24, 2012

Det händer mycket kul nu! Nyheten att COMSOL Multiphysics version 4.3 har lanserats sprids snabbt. Tidningen Verkstadsforum har till och med hunnit publicera en intervju direkt från COMSOLs huvudkontor i Stockholm. I filmen presenter Ed Fontes, CTO, bland annat de nya produkterna för ickelinjära materialmodeller för strukturmekanik, flöde i rörledningar samt korrosion. Läs mer på: Multifysik på toppnivå – flera nya moduler i COMSOL Multiphysics version 4.3

Read More

Categories


Categories


Tags